Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

מידע והרשמה

מכלול

תורה - צבא - אקדמיה

  

כרגע באתר

We have 37 guests online

תנאי קבלה

כל התלמידים עוברים ראיון אישי על מנת לבדוק את התאמתם לתוכנית.

מעבר לכך, על מנת להירשם למסלול הנדסאי יש צורך בתעודת בגרות או תעודת בוגר קדם הנדסאי. אין צורך במבחן פסיכומטרי. בחלק מן המגמות נדרשת בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות.

על מנת להירשם למסלול לתואר ראשון או לתואר מהנדס יש צורך בתעודת בגרות מלאה ובמבחן פסיכומטרי. בחלק מן המגמות נדרשת בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות.

תשלומים

שכר הלימוד במכינה נמוך ביחס למכינות אחרות, ניתן להגיש בקשה למילגה. גובה שכר הלימוד נקבע לפי הנחיות מה"ט. משוחררי צה"ל, בוגרי ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות, זכאים לפטור כמעט מלא משכר הלימוד לתואר הנדסאי בשנת הלימודים הראשונה.

אשל ומלגות

מוסדות "מכלול" מעמידים לרשות התלמידים מערכת של חיי פנימייה מלאים כולל חדר אוכל ומגורים באווירה חמה ומשפחתית. כמו כן במכלול מעניקים מלגות הנחה בשכר הלימוד לתלמידים הזקוקים לכך, וכן מלגות לתלמידים נשואים כמקובל ב"כולל".

טופס רישום

את הטופס בצירוף דמי ההרשמה יש לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה כאן.

מיכאל שריקי בניית אתרים

shriki001@gmail.com 050-4447217

הנדסדר